Home » Gedichten » Diversen

Onderweg

Voort, altijd heen
verslagen stenen
grazen het pad
naar immer groener
ook als het niet...
immer voort, altijd heen

Ik vestig niet
mijn rugzak vraagt
geleegd te worden
en blijft zijn lading dragen
immer voort
ik ontstijg de grenzen
en blijf ontvankelijk gaan

immer voort
huist het niet onder één dak
drempels slijten niet
De voordeur
behoeft geen naamplaat
zolang de reis maar gaat
Eeuwig onderweg
altijd voorbij

 


Snert

 

Merg en been
geeft mij drijfvermogen
zwemmen kan ik niet
’t haar van varkenspoten
dwarrelt tussen jaloezie
van gespleten groene erwten
en slierten selderie

 

Snipper uien, gooi ze erbij
en laat me huilen!
Ik zit vast tussen
stug onwrikbaar winterpeen
en vertrouwde knolselderij
en ik wil niet schuilen

 

De kook erover
en pruttel het zacht
Snijdt de worst in stukken
die ik mij niet voorgehouden
maar heb toebedacht

 

Ik ben maar een nietig
stukje prei
roer me door die mallemolen
Snert hoort er eenmaal bij
dat kan ik niet voorkomen

 


De dag is vroeg

Afdruipend feestgebral
in veel te vroege straten
jolige fietsers
zwalkende benen
langs afgetrapte resten
van zuipgenot

Diep weggedoken
in mijn kraag
verschuilend
voor ijzige kou
volgt mijn schaduw
nog half in slaap

Mijn dag ontwaakt
in resten van de nacht

 


Misbruik

De angel
stak gif in t complot
greep onschuld bij
de schouders
en zette haar klem

Haar puurheid
moest recht afdwingen
waar het niet te vinden viel
dat zij gingen hangen
deed niet ter zake

 


Geschreven naar aanleiding van een geweldig boek van Dean Burnett...Een steekje los (de werking van ons absurde brein)

 

Apofenie

 

Ik schilder kleuren vanuit mijn grijze brein
in grauwe wolken komen gezichten tot leven
nochtans kan dit een illusie zijn
liever wil ik ze erkenning geven

 

mijn bovenkamer heeft de regie
bestuurt mijn lijf maar ook mijn werkelijkheid
vol vernuft werkt dit met eigen strategie
maar lijkt de weg ook wel eens kwijt

 

maar wat geeft het als ik praat tegen de maan
of hoop op engelen van boven
vast niet onder een ladder ga staan
en graag in sprookjes blijf geloven

 

in een wereld waar het eten is verpest
men ons laat werken tot de dood
zodat de schatkist wordt vetgemest
en wij niet hoeven te worden begroot

 

dus beste heren psychologen
geef mijn denken gerust een naam
ik heb hem vast toegevoegd hierboven
het doet mij niet anders in het leven staan

 


 

 

Vang mij

Vraag me niets meer
maar vang mij
in herfstige winden
neem me mee in
grillig koude stromen
waar niemand mij kan vinden
til mij op met de kracht
van een orkaan
waai me gek
maar laat me hier niet staan

 

laat me in nevels van mist
mijn adem weer hervinden
verdrink mij in de regen
en was me schoon

 

vraag vooral niet wat er is
til me op en was me schoon

 

 

 

Doe maar gewoon

Wie werpt de eerste steen
of blijft het slinkse achterklap
grootspraak van een felle tong
mijn schaduw achterna getrapt

 

brul luid en vol verwijt
zo klein als je daar staat
wijs maar met die vinger
voorbij je ondermaat

 

mijn voeten staan hier stevig
puur, mijn fouten waard

 

-------------------------------

 

 

Stille tranen

 

Omhuld in een nevel van betoverende woorden
waarin de zoetste klanken mijn gevoelens verwoorden
Geraakt door de inhoud
betoverd in tijd
Stille tranen in melancholie bevrijd

 

--------------------------------------------

 

 

De Grommel

 

De Grommel komt weer boven
dat borrelt zo omhoog
van ingehouden woede
maar ook verdriet en boos

 

De Grommel komt weer boven
zo noem ik dat althans
boze dikke tranen
en vooral van flinke opstand

 

De Grommel komt weer boven
van nu even NIET!
even niet meer aardig
even niet meer lief

 

------------------------------------

 

 

Gevallen blad

 
Ik ga als de wind
en wil je mij beleven?
 geniet van elk verhaal
 je dit moment gegeven

 

probeer mij niet te claimen
 houd me niet stijf vast
 laat mij gewoon maar zweven
 ik ben alleen te gast

----------------------------------

 

Naar open water

 

Vrees niet het licht weer aan te trekken
waar je met voeten steeds in het duister trad
gebonden aan het juk van ellende
de zwaartekracht die aan je vrat

 

je adem kende nog geen ruimte
asemt angstig in vrijheid weg
onwennig licht loopt het nog wankel
bekend met grote hopen pech

 

de put is gebarsten en wit uitgeslagen
zoute tranen droogden op
dorstig naar een bron van water
dook jouw meer van verlangens op

 

zoet het water, licht je adem
onervaren vaar je uit
een meer zo vrij en zonder baken
gooi nog maar geen anker uit

----------------------------------

 

Koude verleiding

 

Sjans met me wind
op grote hoogte
waai me warrig
speels gezind

 

Ik lief je woeste
brute adem
die koud en guur
mijn lijf bemint

 

Plaag me
tot je straks gaat slapen
en ik blozend rood
mijn bedje vind

 

---------------------

 

Fluisteringen

 

Zachtjes fluistert wind
vertelsels in mijn oren
ik laat ze waaien

 

ik weet het
dat is genoeg

 

ik lief je stroming
dans mee in jouw werveling
en laat alles gaan

 

-------------------------------

 

Een Saam

 

Nevelen sluiten zich
waar het samengaan
geen optie bleek
het pad beslaat slechts zichzelf

 

trekt de eenling terug
naar zijn basis
slechts delend
vanuit het isolement

 

stelt zich kwetsbaar open
en trekt zich terug
in het veilige baken
van het eenzame zelf

 

roept niet in het duister
tast niet tussen waarheid en schijn
zoekt niet naar ongeschreven woorden tussen regels

 

geeft zonder verwachting
en deelt uit ongebondenheid
waait vrij zoals de wind

 

fluit zijn verhalen
in hoeken en kieren
en wervelt verder
als het dansen van een kind

 

Luister maar
als je hem vindt

 

-------------------------------------

 

Het leven voorbij

 

eens aangevangen in alle puurheid
zonder enige franje
in alle onschuld van een kind
ketende het aardse leven ons lijf
vast in een op hol geslagen mallemolen
met weinig gratie en zonder tijd

 

het regent munten en tekens
paperassen en miljoenen regels
waar moraal en goedheid ten onder gaan
vieren centen en status hoogtij
en zo gaan wij met gesloten ogen
het leven dag na dag voorbij

 

Verlangen wordt steeds sterker
Een leven in eenvoud
Roept mij aan en
Leeft schreeuwend in mijn hart
Onophoudend
Steeds luider

 

Moe van het zakelijke
Intens verdrietig
Jaag ik het leven voorbij…

 

---------------------------------------

 

Sisseltongen

 

Jij wrikt mij in onbehagen
je valse lach die in waarheid breekt
je sisseltongt in alle lagen
koelbloedig serpent dat lasterlijk spreekt

 

kronkel niet langer in verraad
maar spuug je gif eens recht vooruit
ik heb liever dat je openlijk braakt
dan dat ik steeds op leugens stuit

 

-------------------------------------------

 

Speciaal

 

Soms vlindert iemand in de maten
herschikkend op mijn bladmuziek
laat mijn hart net even anders zingen
dwarrelt speels door mijn ritmiek

 

dwingt mij niet in valse noten
trommelt wat en laat mij vrij
gekeken met vier ogen
dat is een echte vriend voor mij

 

----------------------------------------

 

Pad van ledigheid

 

Zijn voeten gaan in dode stappen
het bankje bij de oude eik
een lapjeskat speelt met wat takken
haar hand die speels zijn vachtje strijkt

 

als in een boek dat letters schrapt
blijft haar beeltenis daar steken
hier hield hij haar hand eens vast
wreed drukt een luister van geweten

 

trage tranen breken open
ontwaren hem zijn droeve pad
schuld behoedt hem nog te hopen
de plek blijft leeg waar zij eens was

 

zijn voeten gaan in dode stappen
weg van het bankje bij de eik
spijt heeft hem nu zwaar te pakken
en kuist zijn pad in ledigheid

 

-------------------------------------

 

Gebakken lucht

 

Traag schittert de ster
van vers gebakken lucht
gedragen in ijdel welbehagen
doch glinstert slechts voor het
oog van uw behaagzieke geest

 

geen ander aanschouwt
uw weldaad aan portret
getekend in een geest
vol van arrogantie

 

gelukkig behaagt u zichzelve

 

 

----------------------------------------

 

De laatste druppel

 

Als orkanen razen
door het moe verzwaarde hoofd
een luttele druppel
tot pijpenstelen wordt gedoogd
het water zich niet meer naar de zee laat dragen

 

Steek dan liefdevol je hand in eigen boezem
koester het triest verworden kind
het is hoe zwaar jij het wilt dragen
hoe belangrijk jij jezelf wel vindt

 

-----------------------------------------

 

Kinderspel

 

Huil niet mijn kind
daar waar men niet begrijpt
en je tere ziel aan gort geknepen wordt
in kille schoongewassen handen

 

Vrees niet mijn kind
het verwoestende vuur
dat spettert in jouw spel
doch nimmer zal doen branden

 

Geloof mijn kind
in het liefdevolle licht
dat altijd voor je zal schijnen
als je je hiertoe richt

 

-----------------------------------

 

 

Geluimd virus

 

Humeur pakt goed gevoel in onbehagen
lijmt goede muts op slechte pruik
hoe wroet het in je diepste lagen
en kleurt het je van binnenuit

 

Kan ik hem pakken als ik het door heb
verander ik terstond zijn aard?
al sta ik in dezelfde schoenen
het loopt heel anders als hij in me waart

 

----------------------------------------------

 

Sociaal???!!!!!

 

Met het schaamrood op de kaken
uit droefenis ontsproten
kom ik hier mijn gal uitbraken
en uw fijn gevoel verkloten

 

Het is een schande moet u weten
in een land als dit
waar armoedzaaiers worden uitgescheten
als nutteloze shit!

 

Waar kinderen niet tellen
als pa en ma zijn onderbedeeld
we mindervaliden achterstellen
en in hun budget worden benadeeld

 

Ook ouderen van dagen
moeten steeds meer zorg ontberen
het wordt tijd dat we ons afvragen
of wij dit tij eens kunnen keren

 

want een land sociaal genoemd
waar zo wordt gedaan
is tot verloedering verdoemd
het wordt tijd om op te staan!!!!

 

---------------------------------------

 

Koud gelag

 

In schamper lachen terug gedoken
in schouders stijf van spieren
van ontfermende arm verstoken
proberend zich te plezieren

 

in rokerige drankfestijnen
waar de wijnen en de bieren
zich de kunst weer laat verfijnen
het leed wat op te zieren

 

want het koude bed dat blijft
geduldig wachten zonder enige troost
waar het gewenste spreken zwijgt
en niet meer wordt geminnekoosd

 

dus schamper lachend ineengedoken
proberend zich te plezieren
heeft hij gezelligheid geroken
mag hoop weer even zegevieren

 

-------------------------------------------

 

Hart van hout

 

Tussen platgewalste gom
op grauw vergrijsd beton
in een bushok met windkracht negen
neergezet zonder pardon

 

T miezert mistroostig
maar mijn houten hart juicht blij
straks mag ik in haar armen
staren ze me aan op rij

 

beroert ze teder mijn snaren
liefkozend in mijn hals
alsof we lovers zijn voor jaren
kom wind, speel nog maar even vals!

Eva’s appel

 

Het grijnst naar mij
uitdagend in opperste verleiding
Och, de hemel sta mij bij
een onderbuikgevoel brengt toch vertwijfeling

 

Hij lonkt naar mij
in pure wilde vervoering
doch hoe het ook zij
ergens is er een tweestrijd in deze beroering

 

al mogen de staart en hoorntjes missen
toch voel en weet je meer
net niet genoeg, zodat je blijft gissen
bij elke keuze, telkens weer

 

----------------------------------------

 

Mijn zielbewakers

 

Daar waar kwaad bloed
had aangezet tot duistere praat
in mijn goedheid werd gewroet
en mijn ziel besmeurd met smaad

 

kwamen mijn zwarte raven
als bewakers van mijn ziel
mijn eer geheel herstellen
krachtig maar subtiel

 

dus hoedt u voor mijn raven
als u slecht van zin mocht zijn
zij zullen u begraven
met uw wijdverbreide ongein!

 

-------------------------------------

 

Het is stil

 

Mijn hoofd is leeg
van niet meer weten
mijn hart vol chaos
en wil vergeten

 

en toch..

 

is het zo stil
elke gedachte kun je horen vallen
en ik weet wat ik niet wil
zal mijn leven niet opnieuw vergallen

 

maar het is stil
in mij en om mij
toch ben ik gelukkig
Hoe het ook zij

 

-----------------------------------

 

Als vanouds

 

Jouw vibraties uit warme noten
lang gemeden maar nu weer onthaald
opnieuw zijn wij weer bondgenoten
met trillende snaren mijn gevoel vertaald

 

Mijn blanke huid in de holling van jouw flanken
ondersteunt het ritme van je houten hart
siddert in de resonantie van jouw klanken
waar het mijn emotie tart

 

Liefkozend beroer ik de accoorden
in de lijnen van je hals
als vanzelf dansen de woorden
en is het weer net als

 

vanouds

 

---------------------------------------

 

Hersenspinsel

Als je denkt
als je dacht
als je zweet...
als je wacht

 

Als je wanhoopt
als je zweeft
bang geloofd
angstig leeft

Bedenk dan dit

 

Niets zo zwaar
niets zo groot
niets zo erg
niets zo doods

 

Als je ooit had verwacht

 

---------------------------------------

 

 

Humbug

Gelispel met dubbele woorden
waarvan de clou je echt vergaat
Gezever om maar niet te zeggen...
waar het werkelijk om gaat

 

Gedraai, gedwarrel en gemompel
gezwam vooral ook uit het niets
Een spelletje om naar te raden
en waar iedereen verliest

 

----------------------------------------------

 

 

Fantast op oorlogspad

Verzwolgen in zelfmedelijden
fantasievol leugenpraat verspreiden
passievol zijn toorn verstrooiend...
maakt zijn waarheid toch weer plooiend

 

Doch eerzaamheid is wel vertrokken
laster maakt soms grote brokken
Hij is niet bang meer voor het kwaad
zijn gemoed is nooit bezwaard

 

----------------------------------------------

 

 

Voorbij

Het is over, het is voorbij
je bent niet langer meer,
de ware,
ideale,
de centrale man voor mij
Het is over, het is voorbij

 

Alles ligt voor mij weer open
mag op vrije voeten lopen
hoef geen toestemming te vragen
voor visite of leuke dagen
Dat is over, voorgoed voorbij

 

Je mag je eigen sokken wassen
zelf je piepers weer gaan jassen
geen gezeur meer over zaken
mag je zelf nu uit gaan maken..
Het is over, het is voorbij

 

Maar je loopt nu zo gebogen
kan het bijna niet geloven
want je lijkt ineens zo oud
en dan voel ik me zo fout
maar toch, het is over, het is voorbij

 

------------------------------------------------

 

 

Ontsnapt!

Waar de donder gelijk wil halen
de bliksemflits zet krachtig voet daarbij
daar laten de regendruppels mij verdwalen...
en spoelen mij dan rap langszij

 

----------------------------------------------

 

 

Zinloos

Mijn zinnen lijken loos
ik voel me machteloos

 

ik praat, maar je hoort me niet
ik zeg, maar je snapt me niet
ik verbeeld, maar je voelt me niet

 

Mijn tranen zijn inmiddels gedroogd
heb mijzelf de vrijheid beloofd

 

-----------------------------------------

 

 

Maling

De duivel heeft me niet gekregen
Ik ben waarlijk weer ontsnapt!
wat een strijd heb ik gestreden
Jee, wat is die gast doortrapt

 

Nu ben ik dubbel op mijn hoede
want ik was hem dus de baas
Wat zal hij nu weer gaan bevroeden?
na, ik lap hem aan mijn laars!

 

----------------------------------------------

 

 

In alle eenvoud

Kracht van eenvoud
simpel en oprecht
Sterker dan we denken
soms in één woord gezegd

 

Ik zoek niet in het grote
en blijf maar liever klein
Voor mij van grote waarde
Ik wil niet anders zijn

 

--------------------------------------

 

 

Flinke kater!

Een verdomd mooie kater verhuren
dat kon je al gauw gaan bezuren
Het poesje een nest
de kater verpest
en het duurde maar enkele uren!

 

 


Voor jou en mij

Tranen mogen mijn gevoel weerleggen
kwetsbaar tastbaar
in open zicht
noten mogen mijn woorden
onderstrepen
zingend in een puur gedicht
opdat ze dansen in het licht

 

mijn hart wijd open
dankbaar en ontfermend
zingt zijn liefde enkel vrij
vraagt geen offeranden
maar deelt geluk
met jou en mij