Home » Gedichten » Gebet aen de Goden

Gebet aen de goden (luister nu toch eens!)

Tja, je kunt bidden tot je een ons weegt en als je gebed dan nog steeds niet verhoord is, wat doe je dan? Ik was het stilaan beu. Net even te vaak was ik bezocht door ellende. Maar goed die goden zijn natuurlijk mega oud! Wat als ze mijn gebeden gewoon niet goed begrepen hebben.  Dus maar even een gedichtje in het oudnederlands geschreven. Ik heb zelfs overwogen om het op mijn deur te schrijven. Als het nu nog geen vervolg heeft dan mogen ze me gewoon niet.

 

Gebet aen de goden 

 

Och, goden van ‘t hemelrijk

mogt gij mij horen

gebruick dan eeven goet d'oren

alsch ick mijn bestaen voor u uijtstrijk

 

belast met eenzaemheid

ben ick behanghen met verlanghen

dat hardneckigh steedsch blijft hanghen

en raeck 't maer slegt kwijt

 

ick ben niet levensmoe

en ick ben nogh niet verloren

ben alsch eenlingh alreedsch geboren

maer ben wel aen wat betersch toe

 

dusch alsch 't u eensch mogt behaaghen

doe die deur dan heden eensch digt

waer alreedsch die rottigheyt agter ligt

en kom mij heden eensch niet meer plaaghen

 

laet mij alsch ick u niet ontrief

nogh eeven sorgeloosch genieten

zonder anghsten ende verdrieten

heb me heden eensch eene beetje lief

  

©Renate Spierdijk